Nike Vapor Soccer Cleats History

Lech Wasa na swoim fejsbukowym profilu wystosowa list otwarty do Jarosawa Kaczyskiego, w ktrym deklaruje, e w stanie wybaczy wszystko swojemu dawnemu wsppracownikowi, a obecnie prezesowi Prawa i Sprawiedliwoci, oraz sam o wybaczenie pena tre listu otwartego Lecha Wasy:Zupenie nie wchodz w temat motywacji inicjatora pojednaniowego listu otwartego do Jarosawa Kaczyskiego, zupenie nie wchodz w […]